Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Pattani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การรณรงค์ เพื่อช่วยเฝ้าระวังป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาไฟป่าเเละหมอกควัน ของจังหวัดปัตตานี

การรณรงค์ เพื่อช่วยเฝ้าระวังป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาไฟป่าเเละหมอกควัน ของจังหวัดปัตตานี
การเผาในพื้นที่ป่า การเผาพื้นที่เกษตร การเผาขยะมูลฝอยเเละพื้นที่ริมทาง ส่งผลกระทบโดยตรงให้เกิด
ฝุ่นควันละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนชาวปัตตานี มาร่วมกัน ตระหนักถึงปัญหาเเละร่วมกัน เพื่อป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาไฟป่า ของจังหวัดปัตตานี
การเผาทำลายชีวิตทำลายสิ่งเเวดล้อม
*** พบเห็นการเผาในพื้นที่ป่า โทรเเจ้ง 07333 6290-3 ต่อ 601 หรือสถานีควบคุมไฟป่าปัตตานี 08 7796 1132
*** พบเห็นการเผา ขยะมูลฝอย พื้นที่เกษตร เเละการเผาริมทาง โดยเเจ้ง อำเภอในท้องที่ เเละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมาย
ด้วยความปราถนาดีจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมจังหวัดปัตตานี