Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Pattani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลด คัดแยก และจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลด คัดแยก และจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ"

วันที่ 17 มกราคม 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลด คัดแยก และจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ" ให้กับส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี มีหน่วยงานเข้าร่วมการอบรมจำนวน 26 หน่วยงาน โดยมีนายศุภชัย ศรีพรหม เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด

แกลเลอรี่