Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Pattani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

23 ก.พ. 67

คู่มือการปฏิบัติราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

8 ก.พ. 67

แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมระดับจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

14 พ.ย. 66

จำนวนบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดปัตตานี

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 458 ครั้ง
14 พ.ย. 66

โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดปัตตานี

24 ก.พ. 66

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

21 ต.ค. 65

ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

30 มิ.ย. 65

ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ กำหนดอาคารประเภท ค เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษฯ (2564)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 448 ครั้ง
8 พ.ค. 65

การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนทั้งหมด 52 รายการ
1 2 3 4 5 > >>