Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Pattani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

การรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

การรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

                  ประกาศนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญและการจัดการ

การปฏิบัติตามกฎหมาย (ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม)

ดาวน์โหลดเอกสารได้จาก เอกสารแนบ

 

เป้าหมายและมาตรการพลังงานทรัพยากรได้แก่ น้ำ ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลง กระดาษ และการจัดการขยะ และอื่นๆ

 

มาตการลดการใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากร การจัดการของเสียและควบคุมมลพิษของสำนักงานฯ

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม