Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Pattani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

จัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จังหวัดปัตตานี ชุดที่ 3

จัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จังหวัดปัตตานี ชุดที่ 3

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี จัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จังหวัดปัตตานี ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ 1.องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ 2.องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ 3.องค์การบริหารส่วนตำบลบานา 4.เทศบาลเมืองปัตตานี 5.องค์การบริหารส่วนตำบลปากู 6.องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ 7.องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน 8.องค์การบริหารส่วนตำบลเมาะมาวี 9.องค์การบริหารส่วนตำบลแป้น 10.องค์การบริหารส่วนตำบลเมาะมาวี จังหวัดปัตตานี โดยมีสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา, สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมติดตามและประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ด้วย

แกลเลอรี่