Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Pattani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ครั้งที่ ๑

กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ณ ตลาดชุมชนตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการลดใช้ถุงพลาสติกและลดใช้โฟมบรรจุอาหารและรณรงค์ให้ผู้ซื้อ ผู้ขายได้ปรับเปลี่ยนการใช้บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะที่ใช้ซ้ำได้ กิจกรรมดังกล่าว มีเยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินขบวนถือป้ายรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในการขอความร่วมมือให้ผู้ซื้อและผู้ขายลดใช้ถุงพลาสติกอีกด้วย

แกลเลอรี่