Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Pattani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 ก.ค. 64

จำนวนสถานที่กำจัดขยะ

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 2.68 Mb ดาวน์โหลด: 3868 ครั้ง
16 ก.ค. 64

จำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้องตามหลักวิชาการ

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 2.68 Mb ดาวน์โหลด: 3867 ครั้ง
16 ก.ค. 64

จำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 5.65 Mb ดาวน์โหลด: 3867 ครั้ง
19 เม.ย. 64

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจรติ ประจำปี พ.ศ.2563

19 เม.ย. 64

รายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

19 เม.ย. 64

แผนปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
19 เม.ย. 64

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

16 เม.ย. 64

แผนปฏิบัติราชการ สป.

จำนวนทั้งหมด 34 รายการ
1 2 3 4 5 > >>